1.جهت دریافت خدمت، درخواست خود را به ایمیل مرکز به نشانی inec@nano.ir با عنوان درخواست خدمت FAB ارسال نمایید.

همچنین درخواست پیش فاکتور و تحویل نمونه پس از انجام خدمت دربخش درخواست ارسالی ذکر شود.

 

2.فرم تخصصی هر خدمت را پر کنید. (ارائه اطلاعات دقیق و مشخص در بخش مشخصات نمونه، تجهیزات موردنیاز و هدف ازدریافت خدمات در فرم، جهت رسیدن به نتیجه مورد نظر بسیار مهم خواهد بود)

 

3.جهت مشاهده و اطلاع از انواع تجهیزات، فرم های تخصصی و تعرفه ها به بخش لیست تجهیزات مراجعه نمایید.

 

4.تغییرات احتمالی را ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست خدمت اعلام نمایید.

 

5.انجام پذیر بودن و تعیین مقدار نمونه ظرف مدت 48 ساعت پس از ارسال درخواست در پاسخ به ایمیل به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

 

6.نمونه های آزمون شده حداکثر یک ماه و نمونه هایی که هزینه آنها پرداخت نشده است است حداکثر دو ماه در مرکز نگهداری می شوند.

در صورتی که پیگیری برای دریافت نمونه انجام نشود، نمونه ها دور ریز شده و هیچگونه مسئولیتی بر عهده مرکز توسعه نانوالکترونیک نمی باشد.

 

7.آماده بودن نتایج خدمت، از طریق ایمیل به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

 

8.ارسال نتایج از طریق ایمیل، پیک و پست امکان پذیر است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شماره حساب فرم راهنمای FAB را دانلود نمایید.