filereader.php?p1=main_2a38a4a9316c49e5a

 

یکی از اهداف اصلی مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران (INEC) حمایت از فناوران در جهت ساخت محصول با رویکرد تجاری‌سازی، ورود به صنعت و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است. در همین راستا مرکز همکاری مشترکی با بخش تجاری‌سازی ستاد نانو تعریف کرده که روند تجاری‌سازی محصولات موردنظر INEC را تسریع بخشد.

مسیر رسیدن به محصول در INEC شامل سه مرحله نمونه اولیه آزمایشگاهی، نمونه مهندسی و در نهایت نمونه تولیدی تکرارپذیر است. خدمات تجاری‌سازی متناسب با وضعیت فناوران در هر مرحله از فرآیند توسعه محصول ارائه ‌شده و INEC از برگزیدگان خود در مسیر تجاری‌سازی جهت بهره­ مندی این خدمات حمایت خواهد کرد.

 

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

 

1- پس از ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی و مشخص شدن برگزیده نهایی جهت ساخت محصول، فایل مطالعه فرصت و رصد بازار مقدماتی محصول مورد نظر جهت شناخت بازار آن

محصول در کشور در اختیار برگزیده مرکز قرار خواهد گرفت.

 

2- در مسیر بهینه‌سازی محصول از نمونه مهندسی به تولیدی خدماتی ارائه خواهند شد که شامل موارد زیر است:

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 خدمات ثبتی و حقوقی شرکت‌ها شامل ثبت شرکت، تشکیل پرونده مالیاتی، تشکیل پرونده بیمه تأمین اجتماعی، اخذ کد کارگاهی و اخذ گواهی ارزش‌افزوده

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 مشاوره های گوناگون کسب و کار شامل مشاوره مدل کسب و کار، مشاوره های مدیریتی، مالیات و بیمه، تامین مالی و ....

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 کمک به کسب مجوزهای لازم برای هر محصول شامل مجوز بهداشت، CE, COC و ...

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 کمک به تهیه پکیچ زیرساخت‌های تبلیغاتی شامل مشاوره سایت، دیجیتال مارکتینگ، کاتالوگ، کارت ویزیت، تیزر تبلیغاتی، نشان تجاری و ...

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 حمایت از آزمون‌های عملکردی

 

3- پس از ساخت نمونه تولیدی تکرارپذیر و شروع فعالیت شرکت جهت فروش محصول و ورود به بازار نیز خدماتی توسط مرکز در نظر گرفته‌شده که شامل موارد زیر است:

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 مشاور اجرایی بازاریابی

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 تهیه و تدوین طرح کسب‌وکار

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 کمک به طراحی صنعتی محصول جهت پکیج نهایی

filereader.php?p1=main_a4b884d89d0c445c8 حمایت از خدمات حسابداری