پرس Coin Cell باتری با دستگاه پرس مخصوص داخل گلاوباکس

آماده سازی نمونه
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

این دستگاه برای پرس سلول های سکه ای مدل 2016 و 2032 در آزمایشگاه های تحقیقاتی باتری مورد استفاده قرار می گیرد. پرس با فشار و نیروی مشخص درون محیط گلاوباکس عاری از هرگونه آلودگی و رطوبت انجام گرفته تا از خرابی باتری ها و نفوذ رطوبت به داخل باتری جلوگیری شود.

 

 

 

 

 

مشخصات دستگاه:

مدل سلول سکه ای: 2016 و 2032

بیشینه فشار: 200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

سطح موثر پیستون: 11.5 سانتیمتر مربع

برگشت پیستون: اتوماتیک

 

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • پرس سلول سکه ای 2016 و 2032

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۲۰۰,۰۰۰ ریال