مشخصه یابی با دستگاه پتانشیواستات، گالوانواستات

تجهیزات مشخصه یابی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

این دستگاه یکی از چند دستگاه مهم آنالیز در آزمایشگاه های نانوالکترونیک بوده که در آنالیز سلول های الکتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه از طریق یک سیستم دیجیتال سیگنال های مورد نیاز پردازش های الکتروشیمیایی را در یک سامانه سه الکترودی تولید می کند. الکترودهای Working، Reference و Auxiliary وظیفه تثبیت و اخذ سیگنالها را بر عهده دارند. همچنین در این سیستم توانایی انجام تست های گالوانومتری شارژ و تخلیه و اسپکتروسکوپی امپدانسی نیز ایجاد شده است.

در بسیاری از کاربردها همانند تست باتریها، ابرخازن ها، بایوسنسورها و سنسورهای تشخیص سرطان این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. ولتامتری، گالوانومتری و امپدانش متری مهمترین مدهای کاری دستگاه به شمار می روند. بازه کاری دستگاه در مد امپدانس متری 0.1 هرتز تا 200 کیلوهرتز، سرعت روبش در ولتامتری چرخه ای و جاروب خطی 0.1 میلی ولت بر ثانیه تا 1 ولت بر ثانیه، فرکانس کاری در ولتامتری پالس تفاضلی و موج مربعی 0.01 هرتز تا 1 کیلوهرتز و جریان 100 نانوآمپر تا 15 میلی آمپر در شارژ و دشارژ گالوانواستاتیک می باشد. قابلیت اعمال سیکل های متوالی (Chronoamperometry) از دیگر امکانات دستگاه است.

 

مشخصات دستگاه:

بازه فرکانسی مد امپدانس متری: 0.1 هرتز تا 200 کیلوهرتز

سرعت روبش در ولتامتری چرخه ای: 0.1 میلی ولت بر ثانیه تا 1 ولت بر ثانیه

بازه فرکانسی در ولتامتری پالس تفاضلی و موج مربعی: 0.01 هرتز تا 1 کیلوهرتز

میزان جریان در شارژ و دشارژ گالوانواستاتیک: 100 نانوآمپر تا 15 میلی آمپر

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • آنالیز

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۶۵۰,۰۰۰ ریال