باندینگ با سیم طلا با دستگاه وایرباندر

آماده سازی نمونه
وضعیت تجهیز : خارج از سرویس

شرح خدمت:

 

برای اتصال Die به پکیج تراشه نیاز به فرآیند باندینگ وجود دارد. این فرآیند با استفاده از دستگاه وایرباندر و سیم طلا انجام شده که پارامترهای تاثیرگذاربر این فرآیند دمای کاری و توان اولتراسونیک است. با استفاده از این تجهیز سیم طلای 150 میکرون میان Die و پکیج تراشه باند می شود. 

باندینگ مناسب به کیفیت لایه طلای قرار گرفته بر روی Die، دمای باندینگ، توان اولتراسونیک، کیفیت سوزن و نیز مهارت اپراتور بستگی دارد.

 

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • باندینگ با سیم طلای 150 میکرون

    واحد هر باند هزینه سرویس : ۳۰۰,۰۰۰ ریال