ساخت ماسک با دستگاه Mask writer

تجهیزات لیتوگرافی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

 

در فرآیند لیتوگرافی و لایه نشانی پس از آن از انواع ماسک ها استفاده می شود. ماسک های طلقی با استفاده از پرینترهای خاص چاپ شده، ماسک شیشه کروم با استفاده از دستگاه لیتوگرافی لیزری ساخته شده و ماسک های فلزی (Shadow Mask) برای لایه نشانی مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند.

در مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران امکان طراحی و ساخت هر سه نوع از این ماسک ها موجود بوده و متقاضیان می توانند طرح خود را برای تیم فنی مرکز ارسال نمایند.

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • ماسک با ابعاد 12 میلیمتر و دقت 10 میکرون

    واحد هر ماسک هزینه سرویس : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • ماسک با ابعاد 3 میلیمتر و دقت 5 میکرون

    واحد هر ماسک هزینه سرویس : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • ماسک با ابعاد 2 میلیمتر و دقت 1 میکرون

    واحد هر ماسک هزینه سرویس : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال