طراحی ماسک

تجهیزات لیتوگرافی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

تیم فنی مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران با در اختیار داشتن تجربه کافی در زمینه طراحی انواع ماسک های مورد نیاز در فرآیند ساخت ترانزیستور، انواع سنسورهای شتاب، فلو و گاز و انواع ادوات پیچیده MEMS/NEMS و ... آماده خدمت رسانی به فناوران در این زمینه هستند.

طراحی با استفاده از نرم افزارهای Corel Draw و Freehand صورت گرفته و قبل از چاپ از متقاضی تاییدیه طرح دریافت می شود. با توجه به امکانات موجود در کشور Feature Size زیر 2 میکرون در طراحی ها توصیه نمی شود.

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • با استفاده از نرم افزارهای Free-hand, Corel Draw

    واحد هر ماسک هزینه سرویس : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال