انیلینگ لایه ها با دستگاه کوره حرارتی

آماده سازی نمونه
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

از این کوره جهت عملیات حرارتی برای پروسه های مختلف در خلا استفاده می شود. این نوع سامانه ها از یک طرف برای خشک کردن نمونه ها در خلا و در دمای متوسط و بالا ساخته می شوند و از طرف دیگر برای مواردی که نیاز به محیطی غیر از هوا برای انیل کردن نمونه دارند مورد استفاده قرار می گیرند. 

 

 

 

مشخصات دستگاه:

کوره خلا:

میزان خلا: میلی تور

بیشینه دمای کاری: 550 درجه سانتیگراد

دقت دمایی: 1 درجه سانتیگراد

جنس تیوب: کوارتز

امکان پرج گاز: دارد

کوره اتمسفر:

بیشینه دمای کاری: 1200 درجه سانتیگراد

دقت دمایی: 1 درجه سانتیگراد

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • در کوره خلا تا 550 درجه سانتی گراد

    واحد هر ران هزینه سرویس : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • در کوره اتمسفر تا 1200 درجه سانتی گراد

    واحد هر ران هزینه سرویس : ۵۰۰,۰۰۰ ریال