مشخصه یابی ضخامت با دستگاه Dektak

تجهیزات مشخصه یابی
وضعیت تجهیز : خارج از سرویس

شرح خدمت: 

این دستگاه یک سامانه ضخامت سنجی برای اندازه گیری ارتفاع پله ها و یا عمق دره های ایجاد شده بر روی نمونه است. این تکنیک در رده تکنیک های تماس سطحی قرار گرفته و سوزن با نیروی بسیار ضعیفی بر روی سطح کشیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات دستگاه:

بازه عمودی: 10 نانومتر تا 50 میکرومتر

رزولوشن در راستای عمود بر نمونه: 10 نانومتر

بازه اسکن نمونه: 50 میکرون تا 50 میلیمتر

دارای میز اپتیکی

پروفایلومتری بدون دانستن اطلاعات از نمونه مخصوص نمونه های غیر رفلکتیو

دارای دتکتور نوری

مشاهده با CCD

 

مشخصات نمونه:

بیشینه ضخامت: 45 میلی متر

بیشینه وزن: 500 گرم

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • اندازه گیری ضخامت

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  • اندازه گیری ضخامت

    واحد هر ساعت هزینه سرویس : ۵۵۰,۰۰۰ ریال