مشخصه یابی Four Point Probe

تجهیزات مشخصه یابی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

با استفاده از این دستگاه مقاومت الکتریکی لایه های نازک به روش چهار اتصالی اندازه‌گیری می‌شود. چهار پروب با فاصله ای در حدود 2 میلی‌متر از یکدیگر بر روی نمونه قرار گرفته و ولتاژ دستگاه از 1 میلی ولت تا 10 ولت جاروب شده و جریان عبوری از نمونه در بازه 0 تا 200 میلی آمپر خوانده می‌شود که می‌توان با استفاده از فرمول های متداول مقاومت الکتریکی لایه را محاسبه نمود. امکان اندازه گیری مقاومت الکتریکی در دماهای مختلف نیز با استفاده از این دستگاه وجود دارد (حداکثر تا 200 درجه سانتی گراد).

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • اندازه گیری

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۳۰۰,۰۰۰ ریال