مشخصه یابی C-V

تجهیزات مشخصه یابی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

این سامانه دارای مدارهای الکترونیک حساس به جریان های بسیارکم بوده و به منظور مشخصه یابی خازن–ولتاژ المانهای الکترونیکی از جمله خازن ها، ادوات نیمه هادی MIS و انواع سنسورها به کار می رود. در بسیاری از سنسورها که رفتار خازنی دارند با استفاده از این تجهیز می توان به مشخصه یابی رفتار سنسور پرداخت. دقت ولتاژی دستگاه ....ولت و دقت جریانی آن ....آمپر می باشد.

 

 

 

 

مشخصات دستگاه:

بازه 1: 200 پیکوفاراد با رزولوشن 10 فمتوفاراد

بازه 2: 2 نانوفاراد با رزولوشن 100 فمتوفاراد

بازه 3: 20 نانوفاراد با رزولوشن 1 پیکوفاراد

 

Voltage Source:

بازه: 20V- تا 20V با پله های 0.01 ولتی

بیشبنه جریان خروجی: 2mA

قابلیت تنظیم پروفایل برای شکل موج

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • اندازه گیری

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۴۵۰,۰۰۰ ریال