مشخصه یابی I-V

تجهیزات مشخصه یابی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

این سامانه دارای مدارهای الکترونیک حساس به جریان های بسیارکم بوده و به منظور مشخصه یابی جریان –ولتاژ المانهای الکترونیکی از جمله مقاومت، دیود، ترانزیستور و ... به کار می رود. به منظور بررسی عملکرد ترانزیستور نیاز به رسم منحنی های Characteristic ترانزیستور (اندازه گیری جریان درین بر حسب ولتاژ گیت-سورس و درین-سورس) است. از این جهت برای مشخصه یابی تزانزیستور نیاز به چهارکانال برای اتصال به گیت، درین، سورس و بدنه است که قابلیت جاروب کردن ولتاژ به نحوی معین و اندازه گیری جریان با دقت بالا را داشته باشند. در بسیاری از سنسورها که رفتار مقاومتی یا دیودی دارند با استفاده از این تجهیز می توان به مشخصه یابی رفتار سنسور پرداخت. این دستگاه از نوع Source-Measure Unit بوده که کمینه ولتاژ قابل اندازه گیری آن 10 میکروولت و کمینه جریان قابل اندازه گیری آن 10 نانوآمپر می باشد.

 

مشخصات دستگاه:

ولتاژ:

Source:

بازه 1 (بیشینه): 1.1 ولت در پله های 100 میکروولتی (دوقطبی)

بازه 2 (بیشینه): 11 ولت در پله های 1 میلی ولتی (دوقطبی)

بازه 3 (بیشینه): 110 ولت در پله های 10 میلی ولتی (دوقطبی)

Measure:

رزولوشن بازه 1: 10 میکروولت

رزولوشن بازه 2: 100 میکروولت

رزولوشن بازه 3: 1 میلی ولت

 

جریان:

Source:

بازه 1 (بیشینه): 1 میلی آمپر در پله های 100 نانوآمپری (دوقطبی)

بازه 2 (بیشینه): 10 میلی آمپر در پله های 1 میکروآمپری (دوقطبی)

بازه 3 (بیشینه): 100 میلی آمپر در پله های 10 میکروآمپری (دوقطبی)

Measure:

رزولوشن بازه 1: 10 نانوآمپر

رزولوشن بازه 2: 100 نانوآمپر

رزولوشن بازه 3: 1 میکروآمپر

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • بازه ولتاژی 110- تا 110 ولت

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۴۵۰,۰۰۰ ریال
  • بازه جریانی 100- تا 100 میلی آمپر

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۵۰۰,۰۰۰ ریال