تصویربرداری با دستگاه TEM

تجهیزات تصویربرداری میکروسکوپی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

از این میکروسکوپ جهت تحلیل و آنالیز ریخت شناسی، ساختار بلوری (نحوه قرارگیری اتم‌ها در شبکه بلوری) و ترکیب نمونه‌ها استفاده می‌شود.

آماده سازی نمونه: آماده‌سازی ذرات برای مطالعه به وسیله TEM به دو روش صورت میگیرد:

1- فروبردن گرید (grid) در نمونه پودری

2- افزودن یک قطره از محلول معلق نانو ذرات بر روی گرید.

 در این مورد، گاهی اوقات نمونه قبل از آماده‌سازی تحت محیط التراسونیک قرار گرفته تا ذرات از یکدیگر مجزا شوند.

جزییات آماده‌سازی نمونه: در TEM باید چگالی نمونه مورد بررسی به حدی باشد تا الکترونها تا حدی از آن عبور کنند. راه های مختلفی برای تهیه این نوع نمونه وجود دارد. می‌توانید برش‌های بسیار نازک از نمونه مدنظر تهیه کنید و آن را در یک پلاستیک ثابت نمایید یا اینکه آن را منجمد کنید. روش دیگر تهیه نمونه، ایزوله کردن نمونه و مطالعه محلولی از مولکول ها یا ویروس های مورد نظر با کمک TEM است.

مدهای کاری دستگاه: تصویربرداری زمینه روشن (Bright field)، تصویربرداری زمینه تاریک (Dark field)، الگوی پراش ناحیه انتخاب شده (Selected Area Electron Diffraction Pattern)

نمونه های پودری، محلول و آماده سازی شده روی گرید (شامل نمونه های زیستی و ...) قابلیت انجام آنالیز دارند.

 

مشخصات دستگاه:

ولتاژ کاری: 150 و 200 کیلوولت

رزولوشن: 1 نانومتر

بزرگنمایی: تا 900000 مرتبه

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • تصویربرداری، نمونه معمولی

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
  • تصویربرداری، نمونه مغناطیسی

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • تصویربرداری، نمونه آماده سازی شده

    واحد هر نمونه هزینه سرویس : ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال