برش نمونه با دستگاه لیزر

آماده سازی نمونه
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت: 

 

برای برش ویفرهای سیلیکونی از روش های متعددی استفاده می شود. در این خدمت از لیزر برای برش ویفر به ابعاد دلخواه استفاده می شود.

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • برش ویفر

    واحد ویفر کامل هزینه سرویس : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • برش ویفر

    واحد هر خط هزینه سرویس : ۵۰,۰۰۰ ریال