برش نمونه با دستگاه Dicer

آماده سازی نمونه
وضعیت تجهیز : خارج از سرویس

شرح خدمت: 

 

برای برش ویفرهای سیلیکونی از روش های متعددی استفاده می شود. در این خدمت از دستگاه دایسر که مجهز به تیغه ای از جنس الماس است برای برش ویفر به ابعاد دلخواه استفاده می شود. ویژگی این روش، برش های کاملا مستقیم و با لبه های صاف است که در برش ویفر به ابعاد کاملا یکسان و با لبه های صاف بسیار سودمند است. تیغه الماس با سرعت بسیار بالا و در حین پاشش آب ویفر سیلیکونی را طبق برنامه از پیش تعریف شده برش می دهد.

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • برش ویفر

    واحد ویفر کامل هزینه سرویس : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • برش ویفر

    واحد هر خط هزینه سرویس : ۲۰۰,۰۰۰ ریال