لایه نشانی با دستگاه تبخیر در خلا

تجهیزات لایه نشانی
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

این سامانه از دستگاههای بسیار مهم و با ارزش در هر مجموعه ساخت نیمه هادی و FAB می باشد. دراین سامانه فلزات توسط اشعه الکترونی و یا توسط المنت های حرارتی داغ شده و به نقطه تبخیر می رسند. با توجه به وضعیت خلا در محفظه مربوطه (خلا از مرتبه میکروتور) لایه نشانی بصورت پویش آزاد و خط دید (Line of Sight) انجام خواهد شد و از آن می توان علاوه بر پوشش دهی سطوح بعنوان ابزاری برای لایه نشانی های خاص مانند چند طبقه ای نیز استفاده کرد.

در این سامانه یک منبع اشعه الکترونی و دو منبع حرارتی تعبیه شده که امکان لایه نشانی همزمان چند ماده را محقق می کند و از یک ضخامت سنج کوارتزی برای اندازه گیری ضخامت لایه استفاده می شود. سیستم توسط کامپیوتر برنامه ریزی شده و در ضمن کار توسط کاربر ملاحظه می گردد.

 

مشخصات دستگاه:

تعداد تارگت: تا 3 کروسیبل

ضخامت سنجی: کریستال کوارتز

میزان خلا: میکروتور

المنت حرارتی: 2 عدد

گرمکن نمونه: دارای گرمکن نمونه با قابلیت کنترل دما توسط کاربر

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • لایه نشانی Al, Au, Ge, Ag

    واحد هر ران هزینه سرویس : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال