کلینیک فنی

 

 

مرکز توسعه نانوالکترونیک ایران (INEC) در راستای اهداف حمایتی خود از فناوران و محققان حوزه نانوالکترونیک، با ایجاد یک کلینیک فنی مهندسی مجهز آماده ارائه انواع خدمات تخصصی و سرویس های فنی به دانشجویان، اعضا هیات علمی، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و فناوران این حوزه بوده و رسالت حمایتی خود را تجهیز این کلینیک و برقراری پکیج های حمایتی برای استفاده از خدمات آن قرار داده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شماره حساب فرم راهنمای Clinic را دانلود نمایید

خدمات کلینیک فنی در بخش های هشت ­گانه زیر ارایه می شود: 

1.مشاوره پرورش و گسترش ایده و مفهوم

 INEC با بهره گیری از متخصصان مجرب و کارآزموده در صنعت آماده مشاوره، امکان سنجی،  

برگزاری جلسات طوفان فکری و پرورش ایده فناوران گرامی می باشد.

2. طراحی مفهومی و تحلیل سیستمی محصول


2-1-امکان سنجی و طراحی

 

Feasibility Studies

Research/Development

System Definition

Block Diagram Design

Major Component Selection

Specification Generation

Hardware specs

Software Specs

Acceptance Test Procedure Definition

DFMEA) Design Failure Mode Effect Analyze)

 

2-2-مهندسی معکوس

 

Circuit Simulation and Analysis

Material Analysis

MCU/IC Unlocking

Reverse Engineered Sample Fabrication

2-3-باز طراحی

 

باز طراحی با هدف کاهش قیمت محصول

 

باز طراحی با هدف افزایش راندمان، کاهش وزن یا مصرف توان (بهینه سازی پارامترهای مدار)

 

باز طراحی با هدف کاهش لایه های مدار

 

باز طراحی بدلیل منسوخ شدن طراحی یا فناوری و نیاز به همگام شدن با فناوری روز

 

 

3.طراحی، شبیه سازی و ساخت نمونه

:Electrical

Circuit Simulation

Signal Integrity Simulation

Schematic Design

PCB Design and fabrication

BOM

Flexible Circuit Design

  Analog/Digital/RF Circuit Design

(...,Microcontroller/Processor based Circuit Design (FPGA, DSP, ARM, PIC, AVR

Firmware

Signal Condition Circuit Design

Data Logger, Data Acqusition Circuit Design

Wireless/GSM/GPS Connectivity

(Power management (battery/AC/DC

Component Assembly and Standard Tests

 

:Mechanical

CAD

3D Modeling

Detailed Mechanical Design

Exploded view

Load Simulation

Stress, Strain and Fatigue Simulation and analysis

4. طراحی صنعتی و قالب سازی

Industrial Design

Sketch+Idea Generation

3D Modeling

CAD

Rapid Prototyping

Test

Mass Production

Front Panel, Connector, Box,... Fabrication

5.طراحی نرم افزار

Backend Software Design

Database Design

Mobile Apps

 GUI Development

Application Software

Middleware

Embedded Software Development

Device Drivers

RTOS -VxWorks, Embedded Linux, QNX, WinCE

 Image Processing

#LabView/Matlab/Simulink/C

 

6.خدمات آزمایشگاهی، تست و صحه گذاری

Bed of Nails Testing

Functional Testing

Burn-In Testing

Customized TestStand/Fixture Design

EMC/EMI

Environmental Testing

ATEX

MTBF Calculation

Endurance Test

7.خدمات دریافت انواع Type Test و مجوزهای فنی لازم جهت تایید محصول

1.تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی

2. تاییدیه CE

3. تاییدیه ATEX

4. تاییدیه های مورد نیاز توانیر

8. خدمات تولید نیمه صنعتی و صنعتی محصول

Project Management

Production Planning

Parts Procurement

PCB Fabrication

(... ,Component Assembly (DIP, SMD, BGA

 Test and Debug

System Integration

Packaging