تجهیزات

تصویربرداری با دستگاه FESEM به همراه آنالیز EDX

لایه نشانی با دستگاه باریکه الکترونی

لایه نشانی با دستگاه اسپاترینگ

لایه نشانی با دستگاه تبخیر در خلا

لایه نشانی با دستگاه RF-PECVD

لایه نشانی با دستگاه LPCVD

لایه برداری خشک با دستگاه DRIE

رشد اکسید سیلیکون با دستگاه کوره حرارتی

رشد نانوساختارهای سیلیکانی با دستگاه LPCVD

رشد عمودی نانولوله های کربنی با دستگاه DC-PECVD

لایه برداری تر ویفر سیلیکونی با ست آپ KOH

برش نمونه با دستگاه Dicer

برش نمونه با دستگاه لیزر

شستشوی نمونه

تصویربرداری با دستگاه TEM

تصویربرداری با دستگاه AFM

تصویربرداری با دستگاه میکروسکوپ اپتیکی 1600 برابر

آنالیز رامان اسپکتروسکوپی

مشخصه یابی I-V

مشخصه یابی C-V

مشخصه یابی Four Point Probe

مشخصه یابی ضخامت با دستگاه Dektak

پوشش دهی چرخشی

انیلینگ لایه ها با دستگاه کوره حرارتی

آلایش با استفاده از دستگاه کوره نفوذ

طراحی ماسک

ساخت ماسک با دستگاه Mask writer

لیتوگرافی با دستگاه Mask Aligner

باندینگ با سیم طلا با دستگاه وایرباندر

پیش پخت و پس پخت با اون حرارتی

لایه برداری تر لایه های فلزی الگودهی شده

مشخصه یابی با دستگاه پتانشیواستات، گالوانواستات

مشخصه یابی باتری

پرس Coin Cell باتری با دستگاه پرس مخصوص داخل گلاوباکس

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک